Reklamacije i povraćaj sredstava

Izmena i otkaz porudžbine pre otpreme

U slučaju nemogućnosti isporuke ili poštovanja roka isporuke određene porudžbine, Dakar će obavestiti kupca što pre, a najdalje u roku od 5 radnih dana, kako bi se uradila eventualna izmena porudžbine, dogovorila delimična isporuka ili uradio otkaz cele porudžbine. Dakar neće biti u mogućnosti da obavesti kupca u slučaju pogrešno unetih podataka: e-mail adrese ili pogrešnog ili nedostupnog broja telefona.

Kupci mogu izmeniti ili potpuno otkazati porudžbinu u bilo kom trenutku nakon potvrde porudžbine do trenutka otpreme pošiljke bez bilo kakvih dodatnih troškova. U zavisnosti od pošiljke, vrste isporuke i doba dana kada je porudžbina potvrđena, pošiljka može biti otpremljena u roku od 1h do 72h (u slučaju vikenda), pa je za svaku izmenu ili otkaz najbolje da nas kontaktirate što pre na neki od sledećih načina: Kontakt

Otkaz kupovine nakon otpreme / prijema pošiljke

Kupci imaju pravo da otkažu kupovinu u bilo kom trenutku nakon otpreme pošiljke i najdalje do 14 dana od trenutka prijema pošiljke, bez navođenja razloga i u tom slučaju kupci snose troškove isporuke i povrata proizvoda, kao i trošak umanjenja vrednosti proizvoda u slučaju ako su proizvodi raspakovani iz originalnog pakovanja u iznosu koji se utvrdi nakon prijema proizvoda. U slučaju kada proizvod nije raspakovan iz originalnog pakovanja, kupac dobija povrat punog iznosa cene tog proizvoda.

U slučaju otkaza kupovine nakon otpreme pošiljke i nepreuzimanja pošiljke od kurirske službe, kupac snosi troškove isporuke i povrata pošiljke, za šta naknadno dobija račun i ima obavezu da ga plati ako nije plaćen unapred uplatom na račun.

Reklamacije

Kupci mogu prijaviti reklamacije na broj telefona 011.2614.810 ili 063.8330 663 ili poslati na e-mail: biljezdravo@gmail.com

Reklamacije na izostanak isporuke porudžbine u dogovorenom roku, kupci bi trebalo da dostave odmah nakon što je istekao krajnji rok za isporuku definisan uslovima izabrane vrste isporuke, a najdalje 7 dana od tog roka.

Reklamacije na primljenu količinu, odstupanja u vrsti proizvoda od poručenih, eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda, kupci mogu poslati u roku od 7 dana od prijema paketa.

Potrebno je da reklamacija sadrži: identifikacione podatke o kupcu (ime i prezime, e-mail adresu koja je prijavljena prilikom porudžbine), kao i detaljan opis u čemu se sastoji reklamacija.

Dakar pristupa rešavanju svake reklamacije odmah po prijemu, ali u zavisnosti od sadržaja reklamacije i potrebe da se istraži više činilaca, krajnji rok za odgovor na reklamaciju je 14 dana od dana prijema reklamacije.

Osnovno načelo kojim se Dakar rukovodi u rešavanju reklamacija je načelo dobrog trgovca koji brine o zadovoljstvu svojih kupaca.

Povraćaj novca

U slučaju povraćaja novca kupcu koji je porudžbinu platio u gotovini prilikom isporuke ili uplatom na račun prodavca, Dakar će povrat novca izvršiti uplatom na tekući račun koji mu kupac dostavi.